Tietosuojaseloste

HETKI ry

HETKI ry tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

HETKI ry 
Tarmontie 3
15860 Hollola 
0444916460 

Rekisterin yhteyshenkilö 

Katri Metsä 
Erviänkatu 16 c 
15840 Lahti 
0407767677 
[email protected] 

Rekisterin nimi 

HETKI ry:n asiakasrekisteri 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Rekisteriä käytetään tilausten toimittamiseen, laskutukseen, markkinointiin, asiakaspalvelun hoitamiseen ja kehittämiseen. Asiakastietojen ja tilaustietojen ylläpitämiseen sekä asiakassuhteiden ylläpitämiseen.

Rekisterin tietosisältö 

Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, laskutukseen liittyvät tiedot, tilaushistoria. HETKI ry ei kerää, tallenna tai ylläpidä minkäänlaisia asiakkaiden pankki- tai tilitietoja. 

Säännönmukaiset tietolähteet 

Asiakkaan itse luovuttamat tiedot puhelimitse, internetin kautta, rekisteröitymällä, sivuston lomakkeella, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla saadut tiedot.  

Tietojen luovutus 

Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. 

Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. 

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisteriin on pääsy vain HETKI ry:n henkilökunnalla. Tiedot ovat palomuurein ja salasanoin suojattuja. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. 

Tarkastusoikeus 

Asiakkaalla on oikeus saada ja tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot sekä pyytää henkilötietojensa poistamista näin halutessaan. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 

Asiakkaalla on oikeus kieltää itseään koskevien rekisteritietojen käytön mainontaa ja etämyyntiä varten. Asiakas on itse velvollinen ilmoittamaan muuttuneet tiedot. Rekisterinpitäjä ei ole vastuussa tietojen oikeellisuudesta, jos asiakas ei ole muutoksia rekisterinpitäjälle ilmoittanut. 

Muutokset 

HETKI ry pidättää oikeuden tehdä muutoksia näihin tietosuoja-asetuksiin koska vain.